Tư vấn thiết kế thi công ngành giặt ủi – may mặc

Vạn Dĩnh cung cấp dịch vụ: Tư vấn – thiết kế – giám sát thi công – cung cấp hệ thống máy – hỗ trợ vận hành – bảo trì bảo dưỡng ngành giặt ủi và may mặc với chi phí tối ưu nhất.

Bước 1: Phỏng vấn thu thập thông tin

Bước 2: Khảo sát vị trí xây dựng

Bước 3: Tư vấn thiết kế

Bước 4: Bàn giao hồ sơ tư vấn

Dịch vụ tư vấn thiết kế thi công ngành giặt ủi - may mặc