MÁY THỔI FORM QUẦN

Phù hợp để hoàn thiện quần ở chế độ thổi, có thiết bị mở rộng eo, và thiết bị vỗ chân (splay) và hệ thống kéo dài chân với hệ thống máy tính lập trình để thiết lập chỉ số chênh lệch

Tư Vấn Ngay

Mô tả

Phù hợp để hoàn thiện quần ở chế độ thổi, có thiết bị mở rộng eo, và thiết bị vỗ chân (splay) và hệ thống kéo dài chân với hệ thống máy tính lập trình để thiết lập chỉ số chênh lệch

Thông Số Kỹ Thuật