MÁY ỦI ĐƯỜNG HẦM

  • Có thể được cấu hình đế đáp ứng các yêu cầu đối với sợi hóa học, bông giặt, sợi pha len-polyester và bông, cũng như các loại vải và da khó hoàn thiện.
  • Xử lý sấy quần áo, giảm nhăn, ủi và hoàn thiện sau khi giặt.
  • Tiêu thụ năng lượng tối thiểu thông qua công nghệ luồng không khí tiết kiệm năng lượng và hệ thống tái chế nhiệt trực tiếp.

Tư Vấn Ngay

Mô tả
  • Có thể được cấu hình đế đáp ứng các yêu cầu đối với sợi hóa học, bông giặt, sợi pha len-polyester và bông, cũng như các loại vải và da khó hoàn thiện.
  • Xử lý sấy quần áo, giảm nhăn, ủi và hoàn thiện sau khi giặt.
  • Tiêu thụ năng lượng tối thiểu thông qua công nghệ luồng không khí tiết kiệm năng lượng và hệ thống tái chế nhiệt trực tiếp.

Thông số kỹ thuật